ลูกหนี้เฮ มติเห็นชอบลบประวัติลูกหนี้ 6 แสนราย พ้นเครดิตบูโร

เครดิตบูโร – ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิต มีมติเห็นชอบให้ลบประวัติลูกหนี้เอ็นพีแอล ออกจากเครดิตบูโร จำนวน 6 แสนราย

เครดิตบูโร

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิต เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิต มีมติเห็นชอบให้ลบข้อมูลลูกหนี้รายย่อยที่ค้างชำระเกิน 90 วันหรือ ลูกหนี้เอ็นพีแอล ออกจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร

     ทั้งนี้เนื่องจากทั้งหมดเป็นลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2540 ที่มีมูลค่าหนี้ต่ำ ธนาคารพาณิชย์ก็จะไม่มีการฟ้องร้องเพราะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย โดยเป็นไปตามประกาศใหม่ของเครดิตบูโรที่จะเก็บข้อมูลไว้ 8 ปี จากเดิมที่จะเก็บจนกว่าจะชำระหนี้หมด ทำให้ลูกหนี้สามารถทำธุรกรรมใหม่ได้ และเกิดการกู้ยืมนอกระบบน้อยลง

   อย่างไรก็ตามยังมีการเปิดให้ สหกรณ์และชุมชนสหกรณ์ทุกประเภท สามารถเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ์ด้วย

ที่มา – kapook


ความคิดเห็น