Google Account ถูกแฮกกว่า 5 ล้านบัญชี เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

          Google Account ถูกแฮกกว่า 5 ล้านบัญชี รหัสผ่านกว่า 60% สามารถใช้ได้จริง ผู้ใช้ Gmail, Google+ ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านด่วน

Google Account


          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เว็บไซต์ rt.com ได้รายงานว่า ในขณะนี้มีบัญชีของกูเกิลเป็นจำนวน 4.93 ล้านบัญชีได้ถูกแฮกและมีการเผยแพร่ทั้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านในเว็บไซต์ของประเทศรัสเซีย ซึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทำการลบรหัสผ่านออกแล้ว เหลือไว้เพียงแต่ชื่อบัญชีที่ถูกแฮกเท่านั้น โดยบัญชีที่ถูกแฮกทั้งหมดสามารถใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของกูเกิลได้ ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Google+ ฯลฯ และผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ยืนยันว่ากว่า 60% ของรหัสผ่านที่ถูกแฮกมานั้นยังสามารถใช้ Log in ได้จริง

          ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้บัญชีของกูเกิลทุกคนควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยด่วนเพื่อป้องกันการถูกลับลอบนำบัญชีไปใช้ นอกจากนี้ ทางกูเกิลประเทศรัสเซียยังได้พูดถึงกรณีดังกล่าวอีกว่า ผู้ใช้ควรเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของตัวเองด้วยการใช้รหัสผ่านที่เดาได้ยาก รวมทั้งใช้ระบบยืนยันตัวตนสองขั้น (2-step login verification)

ที่มา – Kapook
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Google


ความคิดเห็น

Tags: