กสทช. ติง RS ให้ระยะเวลาคืนกล่องบอลโลก 3 วันน้อยไป

กสทช.ติงอาร์เอสเปิดรับคืนกล่องบอลโลกเป็นเวลา 3 วันน้อยเกินไป ด้านอาร์เอสแจงเหตุจากระยะเวลาแข่งขันสั้นมาก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. ยังไม่ได้รับแผนเยียวยาผู้ชมที่ซื้อกล่องบอลโลก จากบริษัท อาร์เอส  แต่เห็นว่าการที่อาร์เอสให้เวลาผู้บริโภคคืนกล่อง 3 วันนั้นน้อยเกินไป

Sunbox

ทั้งนี้ อาร์เอสได้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อและมีความประสงค์จะขอคืนกล่องบอลโลก ยินดีรับคืนในมูลค่าไม่เกิน 1,590 บาท ตามเงื่อนไขดังนี้ มีอุปกรณ์ครบทั้ง 3 อย่างและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ทั้งหมดได้แก่ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/รีโมทคอนโทรล/สายรับส่งสัญญาณเอวี

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกการส่งคืนกล่องบอลโลกพร้อมรับเงินคืนได้ 2 ช่องทางคือนำมาคืนที่คลังสินค้าของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์ และการคืนขอให้นำมาคืนระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. เวลา 10:00-16:00 น. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับเงินสดคืนได้เลย

ขณะที่อาร์เอสชี้แจงว่า สาเหตุที่กำหนดช่วงเวลาการรับคืนดังกล่าวข้างต้นเพราะระยะเวลาของการแข่งขันสั้นมาก หากลูกค้าไม่อยากเก็บกล่องไว้ใช้ก็ต้องรีบดำเนินการ หากไม่สะดวกคืนด้วยตนเองให้ส่งพัสดุไปรษณีย์ มาที่คลังสินค้าพร้อมพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากที่ระบุเลขที่บัญชีและธนาคาร โดยชื่อเจ้าของบัญชี ต้องเป็นชื่อสกุลเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน โดยพัสดุดังกล่าวต้องส่งก่อนหรือภายในวันที่ 18 มิ.ย.

สำหรับลูกค้ากล่องบอลโลกและกล่องดาวเทียม sunbox ที่ซื้อแพคเกจรับชมช่องเวิลด์คัพไปแล้ว และต้องการคืนสิทธิ์ในการรับชมช่องเวิลด์คัพ ยินดีรับคืนในมูลค่า 299 บาทซึ่งเป็นราคาแพ๊คเกจรับชมช่องเวิลด์คัพ ที่ขายให้กับลูกค้ากล่องดาวเทียม SUNBOX ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลูกค้าส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเขียนระบุหมายเลขสมาร์ทการ์ดของกล่อง (กดปุ่มสีเหลือง(S/N)ที่รีโมท หมายเลขดังกล่าวจะปรากฎบนหน้าจอโทรทัศน์) และส่งสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากที่ระบุเลขที่บัญชีและธนาคารโดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อสกุลเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ 3 ช่องทางคือแฟ็กซ์/อีเมล์หรือไปรษณีย์

ขอให้ลูกค้าขอคืนสิทธิ์ในการรับชมช่องเวิลด์คัพ โดยส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นตามที่กำหนด ก่อนหรือภายในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 16:00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน เข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร

ที่มา — Posttoday


ความคิดเห็น

Tags: