กสทช. ทุ่มเงินจำนวน 5 ล้าน จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ

      กสทช. ทุ่ม 5 ล้านบาท จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ (NET 2014) รวมตัวภาคเอกชนผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ในช่วงวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ที่สำนักงาน กสทช. คาดภายในงานจะมีผู้ประกอบการนำกล่องรับทีวีดิจิตอลมาจำหน่ายในระดับราคา 690 บาท เทียบเท่าราคาคูปอง พร้อมกับผู้ให้บริการมือถือนำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่าย

กสทช.

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ทาง กสทช. พร้อมด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ภาคเอกชนผู้ให้บริการรวมกกว่า 30 ราย ได้ร่วมกันจัดงาน “วันสื่อสารแห่งชาติ” หรือ NBTC Expo Thailand 2014 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ที่สำนักงาน กสทช.
       
       “วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร ที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการร่วมมือกันของภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นต้นแบบของการจัดงานในปีต่อๆ ไป”

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทาง กสทช.ใช้งบประมาณในการจัดงาน NET 2014 ไว้ที่ 5 ล้านบาท สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1.ส่วนการแสดงเทคโนโลยี 2.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ 3.ส่วนนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่จากผู้ประกอบการ

“ภายในงานจะมีอุปกรณ์เซตท็อปบ็อกซ์ ที่ใกล้เคียงกับราคาคูปอง 690 บาท มาวางจำหน่ายด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทำตลาด และยังมีผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต จากโอเปอเรเตอร์ที่ลดราคากว่า 20% มาจำหน่ายภายในงานด้วย”

       นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยในการจัดสรรคลื่นความถี่” จาก พล.อ.อ.ธเรศ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ เกี่ยวกับการกำกับดูแลคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์การใช้งานด้านการสื่อสารของคนไทย การพัฒนาเทคโนโลยีกิจการทุกๆ ด้าน ทั้งด้านกิจการกระจายเสียง นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลทีวี และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งในอนาคตของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี 4G LTE และการเตรียมจัดการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ของประเทศไทย

ที่มา Manager


ความคิดเห็น