Instagram เพิ่มคุณสมบัติใหม่ แนะนำบุคคลที่น่าติดตามหลังจากกด Follow

         สำหรับใครที่เล่น Facebook หรือ Twitter น่าจะคุ้นเคยกับคุณสมบัติแนะนำเพื่อนหรือบุคคลที่น่าติดตามกันเป็นอย่างดีแน่นอน ล่าสุด อินสตาแกรมก็หันมาใช้คุณสมบัติแบบนี้เพื่อแนะนำบุคคลคนที่น่าติดตามหลังจากเราไปกดติดตามบุคคลอื่น ๆ ในอินสตาแกรม

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เว็บไซต์ The Verge รายงานว่า อินสตาแกรมได้เพิ่มคุสมบัติใหม่เกี่ยวกับการแนะนำบุคคล (Suggested) ที่น่าติดตาม (Follow) อินสตาแกรม ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็เหมือนกับการแนะนำบุคคลใน Twitter และ Facebook สำหรับบนอินสตาแกรมหลังจากที่ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าโปรไฟล์ของบุคคลที่ต้องการติดตามและเมื่อกดติดตามแล้วก็จะมีรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจ 3 คน เพื่อให้กดติดตามหากสนใจ 

Suggested


        นอกจากนี้อินสตาแกรมยังได้ปรับอัลกอริทึ่มแท็บ Explorer เดิมทีแท็บนี้จะแสดงรูปภาพเฉพาะบุคคลที่มีคนติดตามเยอะและมีจำนวนไลค์สูง แต่การปรับอัลกอริทึ่มครั้งใหม่ รูปภาพที่แสดงอยู่ในแท็บนี้จะเกี่ยวกับกับเจ้าของอินสตาแกรมนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น จะมีรูปของเพื่อนที่เราติดตามโผล่มาให้เห็น รวมถึงแสดงภาพบุคคลที่เป็นที่สนใจในประเทศที่เราอาศัยอยู่ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามภาพได้แบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น


ความคิดเห็น