กสท. ประกาศกำหนดให้เรียงช่องใหม่ 1-36 เป็นช่องทีวีดิจิตอล

 กสท. ออกร่างประกาศฉบับใหม่ สั่งเรียงช่อง 1-36 เป็นช่องทีวีดิจิตอล เพื่อไม่ให้คนดูเกิดความสับสน คาดเริ่มเดือนตุลาคมนี้

วันนี้ (25 สิงหาคม 2557) พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิ
จการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบแนวทางยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ตามที่บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และยังมีมติให้ออกประกาศฉบับใหม่ กำหนดให้ช่องรายการที่ 37-60 บนโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกรายการมานำลงเองได้ แทนที่ช่องรายการที่ 1-10 เพื่อป้องกันความสับสนในการรับชมดิจิตอลทีวี

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ช่อง 1-36 เป็นช่องทีวีดิจิตอล ส่วนช่อง 37–60 ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่
องรายการใดมาลงก็ได้ โดยคาดว่าร่างประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนที่รับชมทีวีไม่เกิดความสับสน รวมถึงเพื่อให้หมายเลขช่องทีวีตรงกันทุกแพลตฟอร์ม

ความคิดเห็น